Wymagania egzaminacyjne dla osób od 14 roku życia

10 KYU - pomarańczowy pas
 • Minimum 3 miesiące treningu
 • Umiejętność prawidłowego wiązania pasa (obi)
 • Umiejętność prawidłowego złożenia Gi (uniformu do ćwiczenia)
 • Znaczenia słowa KYOKUSHINKAI
 • Etykieta Dojo i obowiązująca procedura
 1. Uderzenia:
  • Oi-tsuki (jodan, gedan, chudan)
  • Gyaku-tsuki (jodan, gedan, chudan)
  • Morote-tsuki (jodan, gedan, chudan)
  • Uraken-ganmen-uchi (shomen)
  • Ago-uchi
 2. Bloki:
  • Jodan-uke
  • Chudan-uchi-uke
 3. Kopnięcia:
  • Kin-geri
  • Mae-geri
  • Hiza-geri
 4. Postawy (pozycje):
  • Fudo-dachi
  • Sanchi-dachi
  • Zenkutsu-dachi
 5. Ido-geiko (poruszanie się):
        • w przód (mae)
        • w tył (sagari)
        • obrót (mawate)
 Studenci będą testowani ze znajomości powyższych technik w postawie stojącej Sanchin-dachi poruszając się w postawie Zenkutsu-dachi. Wymienione wyżej postawy, uderzenia, bloki i kopnięcia powinny być traktowane przez początkujących jako ćwiczenia ogólnorozwojowe. W początkującym okresie treningu służą one do poprawienia postawy u ćwiczącego, ogólnej sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej i równowagi.
 1. Ippon kumite:
  • techniki wskazane przez egzaminatora
 2. Test sprawności fizycznej:
  • gibkość: dosięgnąć głową do podłoża stoją w szerokim rozkroku
  • skłony brzucha leżąc na plecach (20)
  • wznosy tułowia leżąc na brzuchu (20)
  • przysiady z wyskokiem (20)
  • uginanie ramion tzw. pompki na „kostkach” (10)
  • stanie na rękach z asekuracją partnera (20 sekund)
  • podskoki (tobi – geri) i podciągnięcie nóg do wysokości pasa (10)
   

9 KYU - pomarańczowy pas z czarnym pagonem
 • Minimum 3 następne miesiące treningu
 • Dobra znajomość technik z poprzednich egzaminów, a ponadto historii Karate Kyokushin
 1. Uderzenia:
  • Uraken-yoko-uchi
  • Shita-tsuki
  • Hiji-ate (jodan, chudan)
  • Shuto-ganmen-uchi
 2. Bloki:
  1. Chudan-soto-uke
  2. Gedan-barai
 3. Kopnięcia:
  • Uchi-mawashi-geri
  • Soto-mawashi-geri
 4. Postawy (pozycje):
  • Kokutsu-dachi
  • Musubi-dachi
 5. Kata:
  • Taikyoku-ichi
  • Taikyoku-sokugi-ichi
 6. Oddychanie:
  • Nogare   Studenci będą testowani ze znajomości powyższych technik stojąc i poruszając się w postawie Kokutsu-dachi. Postawa Musubi-dachi powinna być używana jako przygotowanie do treningu Kata: pośladki naprężone (ćwiczenie izometryczne), lewa dłoń przykrywa prawą dłoń, kciuki splecione. Palce prawej ręki powinny być niewidoczne.
 7. Sanbon kumite:
  • techniki wskazane przez egzaminatora
 8. Test sprawności fizycznej:
  • skłony brzucha leżąc na plecach (25)
  • wznosy tułowia leżąc na brzuchu (25)
  • przysiady z wyskokiem (25)
  • uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na kostkach (15)
  • stanie na rękach z asekuracją partnera (25 sekund)
  • przewrót w przód i w tył (po 3 przewroty)
  • podskoki (tobi–geri) i podciągnięcie nóg do wysokości pasa (15)
   

8 KYU - niebieski pas

 • Minimum 3 następne miesiące treningu
 • Dobra znajomość technik z poprzedniego egzaminu
 1. Uderzenia:
  • Jun-tsuki
  • Uraken-hizo-uchi
  • Uraken-mawashi-uchi
  • Shuto-sokatsu-uchi
  • Enkei-gyaku-tsuki
 2. Bloki:
  • Shuto-mawashi-uke
  • Morote-chudan-uchi-uke
  • Chudan-uchi-uke-gedan-barai
 3. Kopnięcia:
  • Mae-geri (jodan)
  • Sokuto-yoko-keage
 4. Postawy (pozycje):
  • Kiba-dachi
 5. Kata:
  • Taikyoku ni
  • Taikyoku sokugi ni
 6. Yakusoku-ippon-kumite:
  • (decyzja egzaminatora)
 7. Ido-geiko:
  • Poruszając się w pozycji walki: mae-geri-chudan, gyaku-tsuki-chudan obrót chudan-uchi-uke (ta sama ręka), gedan-barai, obrót i shuto-mawashi-uke.
    Studenci będą testowani z umiejętności poruszania się w postawie (pozycji) kiba-dachi (45 i 90 stopni) wykonując podstawowe techniki wskazane przez egzaminatora.
 8. Samoobrona:
  • uwalnianie się z chwytu za rękę
 9. Test sprawności fizycznej:
  • skłony brzucha leżąc na plecach (30)
  • wznosy tułowia leżąc na brzuchu (30)
  • przysiady z wyskokiem (30)
  • uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na kostkach (20)
  • stanie na rękach z asekuracją partnera (30 sekund)
  • przerzut bokiem tzw. „gwiazda”
 10. Jiyu-kumite: 
  • 3 walki po 1,5 minuty

7 KYU - niebieski pas z czarnym pagonem

 • Minimum 3 następne miesiące treningu.
 • Dobra znajomość technik z poprzednich egzaminów.
 1. Uderzenia:
  • Tettsui-komi-kami
  • Tettsui-oroshi-ganmen-uchi
  • Tettsui-yoko-uchi (jodan, chudan, gedan)
  • Shuto-sakotsu-uchikomi
  • Shuto-hizo-uchi
 2. Bloki:
  • Shuto-uchi-uke
  • Shuto-jodan-uke
 3. Kopnięcia:
  • Kansetsu-geri (sokuto)
  • Gedan-mawashi-geri (sune)
 4. Kata:
  • Taikyoku san
  • Taikyoku sokugi san
   • Czas na wykonanie kata powinien wynosić od 20 do 25 sekund
 5. Postawy (pozycje):
  • Neko-ashi-dachi
 6. Technika oddychania:
  • Ibuki
    Studenci będą testowani z umiejętności poruszania się w postawie (pozycji) Neko-ashi-dachi wykonując techniki wskazane przez egzaminatora.
 7. Samoobrona:
  • uwalnianie się z chwytu za obie ręce
 8. Test sprawności fizycznej:
  • skłony brzucha leżąc na plecach (35)
  • wznosy tułowia leżąc na brzuchu (35)
  • przysiady z wyskokiem (35)
  • uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na kostkach (25)
  • przewrót w przód i w tył oraz przerzut bokiem tzw. „gwiazda”
  • podskoki (tobi – geri) i podciągnięcie nóg do wysokości pasa (20)
 9. Jiyu-kumite:
  • 5 walk po 1,5 minuty

6 KYU - żółty pas

 • Minimum 3 następne miesiące treningu.
 1. Uderzenia:
  • Nihon-nukite
  • Yohon-nukite
  • Uraken-oroshi-ganmen-uchi
 2. Bloki:
  • Seiken-juji-uke (jodan, gedan)
  • Uraken-yoko-uke
 3. Kopnięcia:
  • Yoko-geri (jodan, chudan)
 4. Kata:
  • Pinan Ichi
  • Sanchin
  • Taikyoku ichi Tate
  • Taikyoku ni Tate
 5. Postawy (pozycje):
  • Tsura-ashi-dachi
    Na tym etapie studenci powinni wykazywać się dobrą kondycją. Wszystkie techniki powinny być wykonywane pewnie.
 6. Yakusoku-ippon-kumite:
  • (decyzja egzaminatora)
 7. Samoobrona:
  • uwalnianie się z chwytu za Gi
 8. Test sprawności fizycznej:
  • skłony brzucha leżąc na plecach (40)
  • wznosy tułowia leżąc na brzuchu (40)
  • przysiady z wyskokiem (40)
  • uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na kostkach (30)
  • stanie na rękach z asekuracją partnera (40 sekund)
  • unoszenie nóg do pionu leżąc na plecach (30)
 9. Jiyu-kumite:
  • 7 walk po 1,5 minuty

5 KYU - żółty pas z czarnym pagonem

 • Minimum 3 następne miesiące treningu.
 1. Uderzenia:
  • Shotei-uchi (jodan, chudan, gedan)
  • Oroshi-hiji-ate
  • Chudan-hiji-ate
  • Ushiro-hiji-ate
  • Age-hiji-ate (jodan, chudan)
 2. Bloki:
  • Mae-mawashi-uke
  • Shuto-soto-uke
 3. Kopnięcia:
  • Jodan-mawashi-geri (haisoku, chusoku)
 4. Kata:
  • Yantsu
  • Tsuki No kata
  • Taikyoku san Tate
  • Taikyoku soukugi ichi Tate
 5. Postawy (pozycje):
  • Moro-ashi-dachi
    Studenci będą testowani z poruszania się w postawie Moro-ashi-dachi. Na tym etapie studenci powinni wykonywać techniki z odpowiednią szybkością, powinni również łatwo opanowywać nowe techniki i kombinacje, jak również wykazywać się znajomością teorii Karate.
 6. Ido-geiko:
  • Postawa Moro-ashi-dachi:
   • Mae-geri, mawashi-geri-chudan i gyaku-tsuki, obrót i shuto-mawashi-uke.
 7. Samoobrona:
  • uwalnianie się z obchwytu tyłem
 8. Test sprawności fizycznej:
  • wykonanie tzw. „szpagatu”,
  • skłony brzucha leżąc na plecach (60)
  • wznosy tułowia leżąc na brzuchu (60)
  • przysiady z wyskokiem (50)
  • uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na kostkach (40)
  • uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na palcach (10)
  • stanie na rękach z asekuracją partnera (50 sekund)
  • unoszenie nóg do pionu leżąc na plecach (40)
 9. Jiyu-kumite:
  • 9 walk po 1,5 minuty

4 KYU - zielony pas

 • Minimum 6 następnych miesięcy treningu.
 1. Bloki:
  • Shuto-soto-uke
 2. Kopnięcia:
  • Ushiro-geri
  • Ushiro-kakato-mawashi-geri
  • Ushiro-uchi-mawashi-geri
 3. Kata:
  • Pinan Ni
  • Pinan San
  • Taikyoku sokugi yon
  • Taikyoku sokugi ni Tate
 4. Postawy (pozycje):
  • Heisoku-dachi
  • Heiko-dachi
  • Uchi-hachi-ji-dachi
 5. Ido geiko (ura):
  • Łączenie kilku postaw (pozycji) z wykonywaniem technik wskazanych przez egzaminatora. Techniki powinny być wykonywane pewnie i poprawnie skoordynowane. Na tym etapie studenci powinni umieć poprowadzić podstawowy trening.
 6. Samoobrona:
  • uwalnianie się z obchwytu przodem
 7. Test sprawności fizycznej:
  • wykonanie tzw. „szpagatu”
  • skłony brzucha leżąc na plecach (70)
  • wznosy tułowia leżąc na brzuchu (70)
  • przysiady z wyskokiem (60)
  • uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na kostkach (50)
  • uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na 4 palcach (20)
  • stanie na rękach z asekuracją partnera (60 sekund)
  • unoszenie nóg do pionu leżąc na plecach (50)
 8. Jiyu-kumite:
  • 12 walk po 1,5 minut

3 KYU - zielony pas z czarnym pagonem


 • Minimum 6 następnych miesięcy treningu.
 1. Bloki:
  • Shuto-juji-uke (jodan, gedan)
 2. Kopnięcia:
  • Mae-kakato-geri (jodan, chudan, gedan)
 3. Kata:
  • Pinan Yon
  • Gekisai Dai
  • Pinan Ich Tate
  • Taikyoku sokugi san Tate
 4. Postawy (pozycje):
  •  Kake-dachi
    Ten stopień jest milowym krokiem w rozwoju każdego karateka i powinien być potraktowany bardzo poważnie. Studenci powinni na tym etapie opanować trudniejsze i bardziej skomplikowane techniki.
  • Ido-geiko:
   • Techniki wskazane przez egzaminatora - ręczne i nożne łączone przy przemieszczaniu się w różnych postawach (pozycjach).
   • Prezentacja 10 różnych technik ręcznych (kontratak) po bloku Soto-uke-chudan (prawa i lewa ręka)
  • Samoobrona:
   • uwalnianie się z duszenia przodem
  • Test sprawności fizycznej:
   • skłony brzucha leżąc na plecach (80)
   • wznosy tułowia leżąc na brzuchu (80)
   • przysiady z wyskokiem (70)
   • uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na kostkach (60)
   • uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na 3 palcach (10)
   • unoszenie nóg do pionu leżąc na plecach (60)
   • podskoki z podciągnięciem nóg do klatki piersiowej (20)
  • Jiyu-kumite:
   • 15 walk po 1,5 minuty

2 KYU - brązowy pas

 • Minimum 6 następnych miesięcy treningu.
 1. Uderzenia: 
  • Hira-ken-tsuki (jodan, chudan)
  • Hira-ken-oroshi-uchi
  • Hira-ken-mawashi-uchi
  • Haisho-uchi (jodan, chudan)
 2. Bloki:
  • Koken-uke (jodan, chudan, gedan)
  • Chudan-haisho-uchi-uke
 3. Kopnięcia:
  • Tobi-mae-geri,
  • Tobi-nidan-geri
 4. Kata:
  • Pinan-Go,
  • Gekisai-Sho
  • Pinan-Ni-Tate
  • Pinan-San-Tate
 5. Ido-geiko:
  • Postawa: Hidari-zenkutsu-dachi: (prawa noga) Mawashi-geri, (lewa noga) Ushiro-mawashi-geri, (prawa noga) Mae-geri, (lewa noga) Mawashi-geri, (prawa noga) Ushiro-mawashi-geri, mawate (obrót) po obrocie zaczynamy od Migi-zenkutsu-dachi.
   • Przystępujący do testu na brązowy pas powinien nie tylko znać, ale również rozumieć wykonywane techniki. Techniki ręczne powinny być bardzo mocne, ale szczególna uwaga powinna przypaść na techniki nożne i Kata. Student na tym etapie powinien wykazać się znajomością przepisów walki sportowej Kyokushin.
  • Prezentacja 10 różnych technik nożnych (kontratak) po bloku sune-uke (prawa i lewa noga).
 6. Test sprawności fizycznej:
  • skłony brzucha leżąc na plecach ze skrętem do kolan (100)
  • przysiady (80)
  • uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na kostkach (60)
  • uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na 3 palcach (20)
  • unoszenie nóg do pionu leżąc na plecach (70)
  • przeskoki nad pasem trzymanym oburącz (20)
 7. Jiyu-kumite:
  • 18 walk po 1,5 minuty

 

1 KYU - brązowy pas z czarnym pagonem

 
 • Minimum 6 następnych miesięcy treningu.
 1. Uderzenia: 
  • Ryuto-ken (jodan, chudan),
  • Naka-yubi-ippon-ken (jodan, chudan)
  • Oya-yubi-ippon-ken (jodan, chudan)
  • Haito-uchi (jodan, chudan, gedan)
  • Morote-haito-uchi (jodan, chudan, gedan)
 2. Bloki:
  • Chudan-haito-uchi-uke
  • Osai-uke
 3. Kopnięcia:
  • Oroshi-uchi-kakato-geri
  • Oroshi-soto-kakato-geri
  • Yoko-tobi-geri
 4. Kata:
  • Tensho
  • Saiha
  • Pinan Yon(Tate)
  • Pinan Go (Tate)
 5. Ido-geiko:
  • Postawa: 
   • Moro-ashi-dachi:
    • Oi-tsuki, Gyaku-tsuki, Shita-tsuki
   • Moro-ashi-dachi (noga wykroczna):
    Mawashi-geri, Oi-tsuki, Gyaku-tsuki, (noga zakroczna) Mawashi-geri 
 6. Samoobrona:
  • Sposoby obrony przed: duszeniem, uchwytem za ramię, za Gi, uchwytem za nadgarstek (prawy i lewy), wyjście z obchwytu z tyłu, obrona przed prostym i okrężnym uderzeniem ręką w głowę. Każda kombinacja samoobrony powinna kończyć się uderzeniem, kopnięciem lub trzymaniem np. juji-katame.
 7. Tameshiwari: 
  • Obowiązkowo rozbicie techniką seiken dwóch desek o wymiarach 2x20x24 cm
  • Obowiązkowo rozbicie wybraną techniką (shuto, kakato  lub hiji) dwóch kolejnych desek
 8. Test sprawności fizycznej:  
  • skłony brzucha leżąc na plecach ze skrętem do kolan (100)
  • przysiady (90)
  • uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na kostkach (70)
  • uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na przegubach (10)
  • unoszenie nóg do pionu leżąc na plecach (80)
 9. Jiyu-kumite:
  • 20 walk po 1,5 minuty
   

1 DAN - czarny pas z jednym złotym pagonem

 • Minimum 12 następnych miesięcy treningu.
 • Wszystkie wymagania na poprzednie stopnie.
 • Rekomendacja instruktora
 1. Kata: 
  • wszystkie Taikyoku (Ura)
 2. Tameshiwari:
 3. Obowiązkowo rozbicie techniką seiken trzech desek o wymiarach 2x20x24 cm.
 4. Obowiązkowo rozbicie wybraną techniką (shuto, kakato lub hiji) trzech kolejnych desek. Nie dotyczy kobiet!

Student na tym etapie wchodzi w bardziej zaawansowany okres rozwoju jako karateka. Szybkość, siła, wytrzymałość i koordynacja ruchowa powinny stanowić jedną całość. Wszystkie techniki powinny być wykonywane w pozycji Gyaku. 
Zdający powinien mieć przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zdający powinien być: czynnym zawodnikiem lub szczególnie zaangażowanym w działalność klubu (organizacji) lub posiadać uprawnienia instruktora karate

 1. Test sprawności fizycznej:
  • skłony brzucha leżąc na plecach ze skrętem do kolan (120)
  • przysiady (100)
  • uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na kostkach (80)
  • uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na przegubach (20)
  • unoszenie nóg do pionu leżąc na plecach (80)
 2. Jiyu-kumite:
  • 40 walk po 1,5 minuty
  • Osoby, które przekroczyły 35 rok życia 20 lub 40 walk (do wyboru przez zdającego)

2 DAN - czarny pas z dwoma złotymi pagonami

 • Minimum następne 2 lata treningu
 • Wszystkie wymagania na poprzednie stopnie.
 • Rekomendacja dyrektora oddziału (Branch Chief)
 1. Uderzenia: 
  • Toho-uchi (jodan)
  • Keiko-uchi
 2. Bloki:
  • Hiji-uke (jodan, chudan, gedan)
  • Gedan-shitei-morote-uke
 3. Kopnięcia:
  • Tobi-ushiro-geri
  • Tobi-ushiro-mawashi-geri
  • Tobi-mawashi-geri
  • Age-kakato-ushiro-geri
 4. Kata:
  • Seienchin
  • wszystkie Pinan (ura)
 5. Zademonstrować:
  • 3 kontrataki po bloku taisoku-soto-mawashi-geri
  • 3 kontrataki po bloku taisoku-hirage-uke
  • 3 kontrataki po bloku haisoku-age-uchi
  • Maebane-kamae i techniki blokowania w wysokiej i niskiej pozycji
  • Kosaho-shotei-uke, chudan-oi-tsuki
  • Soto-hikkake-kuzushi
  • Shuto-oroshi-kuzushi
Zdający powinien mieć za sobą udział w Mistrzostwach Polski lub Międzynarodowym Turnieju lub posiadać uprawnienia sędziego międzynarodowego.
 1. Test sprawności fizycznej:
  • skłony brzucha leżąc na plecach ze skrętem do kolan (120)
  • przysiady (100)
  • uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na kostkach (90)
  • uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na 4 palcach (20)
 2. Jiyu-kumite:
  • 20 walk po 1,5 minuty

3 DAN - czarny pas z trzema złotymi pagonami

 

 • Minimum następne 3 lata treningu
 • Wszystkie wymagania na poprzednie stopnie.
 • Rekomendacja dyrektora oddziału (Branch Chief)
Kandydat powinien posiadać głęboką wiedzę o wszystkich aspektach Kyokushin Karate
 1. Uderzenia: 
  • Hira-ken-tsuki (jodan, chudan)
  • Hira-ken-oroshi-uchi
  • Hira-ken-mawashi-uchi
  • Haisho-uchi (jodan, chudan)
 2. Zademonstrować:
  • Obrona w parterze np. chusoku-harai-uketeisoku-age-uke
  • Joge-kamae i bloki w nieskiej i wysokiej pozycji
  • Neko-kamaekaisho-kamae - przykłady bloków
  • 3 różne kontry wykorzystujące zasadę ruisui
  • Uchi-hikkake-kuzushi
  • Shotei-oroshi-kuzushi
  • Shotei-soto-kuzushi
 3. Gruntowna znajomość samoobrony
 4. Kata:
  1. Kanku
  2. Sushiho
  3. Garyu
  4. Bo-kata
  5. Wszystkie Pinan (ura)
   Kata muszą być wykonywane ze zrozumieniem i technicznie perfekcyjne.
  1. Jiyu-kumite:
   • 25 walk po 1,5 minuty

 

Przyjaciele klubu: