Wymagania egzaminacyjne dla osób do 13 roku życia

 

10.1 kyu - pomarańczowy pas z czerwonym pagonem

 • Teoria i komendy:
  • zasady bezpieczeństwa - sala, szatnia, ubiór itp. 
  • Strefy:
   • jodan,
   • chudan,
   • gedan.
   • znaczenie słowa kiai - okrzyk.
 • Postawy / pozycje:
  • fudo dachi (yoi-dachi)
 • Uderzenia/cięcia:
  • morote-tsuki (jodan, chudan, gedan) - kiai.
 • Kopnięcia:
  • hiza-geri (chudan) - kiai.
 • Test sprawności: 
  • 50 razy zaciskanie pięści
  • 10 przysiadów: obciążone całe stopy, ręce dowolnie.

 

10.2 kyu - pomarańczowy pas z dwoma czerwonymi pagonami

 

 

 1. Teoria i komendy:
  • pozycja seiza - siadanie i wstawanie,
  • ukłony,
  • prawidłowe wiązanie pasa (obi).
 2. Pozycje:
  • zenkutsu-dachi
 3. Uderzenia / cięcia:
  • uraken-shomen-uchi - kiai.
 4. Bloki:
  • morote-gedan-barai - kiai.
 5. Kopnięcia:
  • hiza-geri (chudan) - kiai.
 6. Renraku:
  • krok w tył do zenkutsu-dachi z gedan-barai - kiai / powrót do fudo-dachi z morote-gedan-barai (obie strony)
 7. Test sprawności:
  • 10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce dowolnie,
  • 10 unosów tułowia z leżenia na brzuchu.
   

10.3 kyu - pomarańczowy pas z trzema czerwonymi pagonami

  1. Teoria i komendy:
  • znaczenie słowa karate: kara - pusta, te - ręka.
  • znaczenie słowa Osu - akceptacja, pozdrowienie
 2. Postawy / pozycje:
  • heiko-dachi,
 3. Uderzenia/cięcia:
  • seiken-oi-tsuki - kiai, (jodan, chudan, gedan).
 4. Bloki:
  • gedan-barai - kiai.
 5. Kopnięcia:
  • hiza-geri (jodan) - kiai.
 6. Ido-geiko:
  • trzy kroki w przód w zenkutsu-dachigedan-barai - kiaimawatemorote-gedan-barai
 7. Test sprawności:
  • 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na dłoniach i kolanach, skoki w poprzek sali „żabka” i powrót biegiem do pozycji wyjściowej (3 szerokości).

 

 

9.1 kyu - pomarańczowy pas z czarnym i czerwonym pagonem pagonem

 

 1. Teoria i komendy:
  • prawidłowy wygląd Gi i jej składanie,
  • liczenie po japońsku do 10.
 2. Postawy / Pozycje:
  • heisoku-dachi
 3. Uderzenia / cięcia:
  • oi-tsuki (chudan, jodan, gedan – jednocześnie) – kiai na każde uderzenie.
 4. Bloki:
  • jodan-uke - kiai
 5. Kopnięcia:
  • mae-keage - kiai
 6. Ido-geiko:
  • trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z oi–tsuki - kiai / mawate i gedan-barai
 7. Test sprawności:
  • 20 przysiadów - obciążone całe stopy, ręce zaplecione na karku, tułów pionowo.
  • 10 wahnięć w formie kołyski na brzuchu z leżenia przodem.
 8. Samoobrona:
  • uwolnienie się z uchwytu za nadgarstek – zejście w bok (wyszarpniecie dłoni 4 płaszczyzny).

9.2 kyu - pomarańczowy pas z czarnym i dwoma czerwonymi pagonemi

 

 

 
 1. Teoria i komendy:
  • znaczenie słów sensei - nauczyciel,
  • shihan - nauczyciel mistrz,
  • sempai - starszy rangą.
 2. Pozycje:
  • musubi-dachi
 3. Uderzenia/cięcia:
  • gyaku-tsukikiai (chudan, jodan, gedan).
 4. Bloki:
  • soto-uke - kiai
 5. Kopnięcia:
  • kin-geri - kiai
 6. Ido-geiko:
  • trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z gyaku-tsuki - kiai / mawate i gedan-barai
 7. Test sprawności:
  • 10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce zaplecione na karku, tułów prosty,
  • 15 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na dłoniach i kolanach.
 8. Samoobrona:
  • uwolnienie się z uchwytu za nadgarstek po „krzyżu” – dźwignia nadgarstkowo-łokciowa.

9.3 kyu - pomarańczowy pas z czarnym i trzema czerwonymi pagonemi

 

 1. Teoria i komendy:
  • znaczenie słów kyoku – shin - kai.
 2. Postawy / pozycje:
  • neko-aschi-dachi
 3. Uderzenia/cięcia:
  • seiken-ago-uchi - kiai
 4. Bloki:
  • uchi-uke - kiai
 5. Kopnięcia:
  • mae-geri (chudan) - kiai
 6. Ido-geiko:
  • trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z oi–tsuki – kiai (chuda, jodan, gedan) / mawate z gedan-barai
 7. Test sprawności:
  • 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na pięściach i kolanach
  • 5 podskoków obunóż, na „3” podciągnięcie nóg do wysokości pasa – kiai.
 8. Samoobrona:
  • uwolnienie się z uchwytu za nadgarstek poprzez uderzenie shotei
   

8.1 kyu - niebieski pas z czerwonym pagonem

 

 1. Teoria i komendy:
  • przysięga Dojo Kun
 2. Postawy / pozycje:
  • kokutsu-dachi
 3. Uderzenia / cięcia:
  • shuto-sakotsu-uchi-komi - kiai
 4. Bloki:
  • uchi-uke / gedan-barai - kiai
 5. Kopnięcia:
  • soto-mawashi-geri - kiai.
 6. Ido-geiko:
  • trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z mae-geri - kiai / mawate z gedan-barai
 7. Test sprawności:
  • 10 przewrotów w przód.
  • 60 sekund tzw. mostek w tył z leżenia na plecach
 8. Samoobrona:
  • uwolnienie się z uchwytu za nadgarstek po „krzyżu” – uderzenie pięścią w grzbiet dłoni

8.2 kyu - pomarańczowy pas z dwoma czerwonymi pagonami

 

 

 
 1. Teoria i komendy:
  • nogare - oddychanie /tonujące – ciche/.
 2. Postawy / pozycje:
  • moro-ashi-dachi, uchi-hachiji-dachi
 3. Uderzenia/cięcia:
  • shuto-sakotsu-uchi - kiai
 4. Kopnięcia:
  • uchi-mawashi-geri - kiai
 5. Ido-geiko:
  • krok w tył do zenkutsu-dachi z gedan-barai plus gyaku- tsuki - kiai / powrót do fudo-dachi z morote-gedan-barai
 6. Test sprawności: 
  • 5 przewrotów w tył.
  • 5 razy po 10 sekund rozciąganie w maksymalnym rozkroku ze skrętem w lewo i w prawo tzw. szpagat.
 7. Samoobrona:
  • uwolnienie się z chwytu za ubranie – blok soto-uke

8.3 kyu - niebieski pas z trzema czerwonymi pagonami

 

 
 1. Teoria i komendy:
  • ibuki – oddychanie głośne.
 2. Postawy / pozycje:
  • sanchin-dachi
 3. Uderzenia / cięcia:
  • shuto-ganmen-uchi - kiai.
 4. Kopnięcia:
  • mae-geri (jodan) - kiai.
 5. Ido-geiko:
  • trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z uke (soto, uchi, jodan plus gyaku-tsuki - kiai / mawate z gedan-barai
 6. Kata:
  • ½ Ippon kumite: zejście do zenkutsu-dachi z soto-uke i gyaku-tsuki / powrót do fudo-dachi z morote-gedan-barai – obie strony.
 7. Test sprawności:
  • 5 razy tzw. gwiazda gimnastyczna.
  • 10 razy dotknąć głową podłogi poprzez skłon w przód siedząc w maksymalnie szerokim rozkroku, nogi proste w kolanach.
 8. Samoobrona:
  • obrona przed obchwytem tułowia (bez rąk) – uderzenie pięścią grzbiet ręki

7.1 kyu - niebieski pas z czarnym i czerwonym pagonem

 

 

 1. Teoria i komendy:
  • znajomość stopni i kolorów pasów od 10 do 1 Kyu.
 2. Postawy / pozycje:
  • kiba - dachi
 3. Uderzenia / cięcia:
  • uraken-sayo-uchi - kiai
  • uraken-hizo-uchi - kia.
 4. Kopnięcia:
  • kansetsu-geri - kiai.
 5. Ido-geiko:
  • trzy kroki w przód w sanchin-dachi z oi–tsuki – kiai / uke / obrót z blokiem seiken-uchi-uke
 6. Kata:
  • Taikyoku Ichi
 7. Test sprawności:
  • 5 razy zamach nogą przechodząc do stania na rękach pod drabinkami. 
 8. Samoobrona:
  • obrona przed duszeniem oburącz
  • uniesienie ręki, obrót ciała i zerwanie chwytu.

7.2 kyu - pomarańczowy pas z czarnym i dwoma czerwonymi pagonami

 

 

 1. Teoria i komendy:
  • etykieta dojo
 2. Postawz - pozycje:
  • tsuru-aschi-dachi
 3. Uderzenia/cięcia:
  • uraken-mawashi-uchi - kiai
 4. Kopnięcia:
  • kakato-geri - kiai
 5. Ido-geiko:
  • trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z mae-geri plus gyaku-tsuki - kiai / mawate z gedan-barai
 6. Kata:
  • Taikyoku Ni
 7. Test sprawności:
  • 60 sekund stanie na rękach pod drabinkami.
 8. Samoobrona:
  • obrona przed chwytem za ubranie – zablokowanie grzbietu ręki, dźwignie nadgarstkowa.

7.3 kyu - pomarańczowy pas z czarnym i trzema czerwonymi pagonami

 

 

 1. Teoria i komendy:
  • historia Kyokushin Karate
 2. Postawy / pozycje:
  • kake-dachi
 3. Uderzenia/cięcia:
  • shuto-kubi-uchi - kiai
 4. Kopnięcia:
  • yoko-keage - kiai, ushiro-geri - kiai
 5. Bloki:
  • shuto-mawashi-uke - kiai
 6. Ido-geiko:
  • trzy kroki w przód w kokutsu-dachi z shuto-mawashi-uke - kiai / mawate
 7. Kata:
  • Sokugi Ichi
 8. Test sprawności:
  • 10 podskoków – liczenie 1, 2, na 3 podciągnięcie nóg do klatki piersiowej.
 9. Samoobrona:
  • obrona przed obchwytem tułowia (bez rąk) – uderzenie łokciem w głowę. 

 

 

6.1 kyu - żółty pas z czerwonym pagonem

 

 1. Teoria i komendy:
  • twórca Karate Kyokushin - Sosai Masutatsu Oyama - krótki życiorys
 2. Postawy / pozycje:
  • moro-ashi-dachi
 3. Uderzenia/cięcia:
  • seiken-tate-tsuki - kiai
 4. Kopnięcia:
  • mawashi-geri (gedan) - kiai
 5. Ido-geiko:
  • trzy kroki w przód w pozycji walki z gyaku-tate-tsukimawate
 6. Kumite:
  • 3 walk po 1 minucie.
 7. Kata:
  • Taikyoku Sokugi Ni
 8. Test sprawności:
  • 10 x tzw. scyzoryk w zwisie tyłem na drabinkach,
  • 5 + 5 pompek "marynarskich" (przód + tył)
 9. Samoobrona:
  • obrona prze duszeniem oburącz – zbicie rąk uderzeniem z góry i kontratak (morote) w podbródek

6.2 kyu - żółty pas z dwoma czerwonymi pagonami

 

 1. Teoria i komendy:
  • siedziba Światowej Organizacji i imię i nazwisko Prezydenta i Vice Prezydenta IKO Matsushima.
 2. Postawy / pozycje:
  • krok dostawny w pozycji walki
 3. Uderzenia/cięcia:
  • tettsui-hizo-uchi
  • tettsui-yoko-uchi (chudan, jodan, gedan)
 4. Kopnięcia:
  • mawashi-geri (chudan) - kiai
 5. Ido-geiko:
  • trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z mae-keage plus gyaku-tsuki - kiai / yoko-geri plus gyaku-tsuki - kiai / mawate i gedan-barai
 6. Kumite:
  • 5 walk po 1 minucie.
 7. Kata:
  • Taikyoku San
 8. Test sprawności:
  • 10 przeskoków przez klęczącego na kolanach i rękach partnera z pozycji w przysiadzie, obrót.
 9. Samoobrona:
  • obrona prze duszeniem oburącz – dźwignia nadgarstkowo-łokciowa.

6.3 kyu - żółty pas z trzema czerwonymi pagonami

 

 

 
 1. Teoria i komendy:
  • nazwiska szefów organizacji IKO
 2. Postawz i pozycje:
  • kiba-dachi
 3. Uderzenia/cięcia:
  • tettsui-kome-kami-uchi - kiai
  • uraken-shita-tsuki - kiai
 4. Bloki:
  • osai-uke - kiai
 5. Kopnięcia:
  • mawashi-geri (jodan) - kiai
 6. Ido-geiko:
  • trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z kin-geri / mae- geri/ mawashi-geri plus gyaku-tsuki / mawate z gedan-barai - kiai
 7. Kumite:
  • 7 walk po 1 minucie.
 8. Kata:
  • Pinan Ichi
 9. Test sprawności:
  • 1 minuta wskoków i zeskoków obunóż na ławkę,
  • przejście „taczką” w poprzek sali i z powrotem.
 10. Samoobrona:
  • obrona przed kopnięciem na strefę gedan
  • blok sune-uke

5.1 kyu - żółty pas z czarnym i czerwonym pagonem

 

 1. Teoria i komendy:
  • znajomość podstawowych słów ze słownika japońskiego używanych podczas treningu:
   • migi
   • hidari
   • age
   • mae
   • mawate
   • ushiro
   • ura
 2. Postawy i pozycje:
  • kiba-dachi,
  • kiba-dachi-ku-ju
  • kiba-dachi-jon-ju
 3. Uderzenia/cięcia:
  • seiken–mawashi-uchi - kiai
 4. Bloki:
  • morote-uchi-uke - kiai
 5. Kopnięcia:
  • yoko-geri (chudan) - kiai
 6. Ido-geiko:
  • trzy kroki w przód w pozycji walki z mae -geri/ mawashi- geri / yoko-geri plus gyaku-tate-tsukikiai /mawate
 7. Kumite:
  • 10 walk po 1 minucie
 8. Kata:
  • Pinan Ni
 9. Test sprawności:
  • 10 przeskoków przez partnera + uderzenia oi i gyaku-tsuki – kiai,
  • 5 zejść do pozycji kucznej, wyrzut nóg do tyłu, wykonanie pompki, powrót do pozycji kucznej, wyskok do góry z okrzykiem – kiai.
 10. Samoobrona:
  • uwolnienie się z uchwytu za nadgarstek po „krzyżu”
  • zbicie gedan-barai, shita-tsuki (ta sama ręka), jodan-hiji-ate, kake-uke za głowę i hiza-geri kiai

5.2 kyu - żółty pas z czarnym i dwoma czerwonymi pagonami

 

 1. Teoria i komendy:
  • ceremoniał rozpoczęcia treningu /komendy/.
 2. Postawy / pozycje:
  • poruszanie się w pozycji walki /przód, tył, zejścia na boki/.
 3. Uderzenia/cięcia:
  • yohon-nukite - kiai
 4. Bloki:
  • shuto-juji-uke – kiai (gedan, jodan)
 5. Kopnięcia:
  • ushiro-geri (chudan) - kiai.
 6. Ido-geiko:
  • trzy kroki w przód w pozycji walki z oi-tate-tsuki plus gyaku-tate–tsuki / mawate
 7. Kumite:
  • 12 walk po 1 minucie.
 8. Kata:
  • Taykyoku Sokugi San
 9. Test sprawności:
  • przejście w poprzek sali tzw. „krokodylkiem” (całe dłonie),
  • 10 zejść do pozycji kucznej, wyrzut nóg do tyłu, wykonanie pompki, powrót do pozycji kucznej, wyskok do góry z okrzykiem – kiai.
 10. Samoobrona /kombinacje/:
  • lewa walki: atak – oi i gyaku-tsuki plus mawashi-geri (gedan), obrona – soto-uke, sune-uke i kontra mawashi-geri (gedan) - kiai.

5.3 kyu - żółty pas z czarnym i trzema czerwonymi pagonami

 


 1. Teoria: zwrotu grzecznościowe na zakończenie treningu:
  • sensei ni arigato gozaimashita
  • sempai ni arigato gozaimashiota
  • otagai ni arigato gozaimashita
 2. Postawy / pozycje:
  • tzw. walka z cieniem.
 3. Uderzenia/cięcia:
  • nukite:
   • ippon,
   • nihon ,
   • yohon – kiai.
 4. Bloki:
  • seiken-juji-uke – kiai (gedan, jodan)
 5. Kopnięcia:
  • yoko-geri (jodan) - kiai
 6. Ido-geiko:
  • trzy kroki w przód w pozycji walki z oi-tate-tsuki, gyaku-tate-tsuki plus mae-gerikiai / mawashi-geri – kiai / yoko-geri - kiai, obrót podnosząc ręce.
 7. Kumite:
  • 15 walk po 1 minucie.
 8. Kata:
  • Pinan San,
  • Sanchin No Kata
 9. Test sprawności:
  • 10 ugięć ramion w podporze przodem na „kościach”, nogi zaplecione,
  • 10 spięć brzucha – pozycja leżąca na plecach, unos do siadu, chwyt rzuconej piłki, pozycja leżąca, unos i odrzucenie piłki.
 10. Samoobrona / kombinacja:
  • lewa walki: atak – mae-geri-chudan z nogi wykrocznej, obrona – cofnięcie nogi, gedan-barai w nogę atakującą, mawashi-geri (gedan) na nogę atakującą, przejście do duszenia od tyłu prawym przedramieniem przytrzymując jednocześnie głowę lewą ręką.

 

Przyjaciele klubu: