Pokaz umiejętności Karate Kyokushin - Mirów 29.04.2008 roku

W dniu 29 kwietnia 2008 roku, członkowie I.K.O. Matsushima Klub Sportowy "MUSHIN", z inicjatywy przedstawicieli Rady Gminy Mirów i dyrektorów miejscowych szkół dla uczniów i rodziców oraz wszystkich zainteresowanych dokonali prezentacji posiadanych umiejętności Karate Kyokushin. W pokazie udział wzięło 38 zawodników i zawodniczek szydłowieckiego klubu. Podczas 40. minutowej prezentacji, licznie zgromadzonej w hali sportowej widowni, przedstawione zostały różnego rodzaju techniki karate. Zaprezentowano układy formalne Kata oraz wybrane elementy samoobrony z wykorzystaniem technik Kyokushin. Dużym zainteresowaniem cieszyła się walka aranżowana oraz test tameshiwari w wykonaniu zarówno najmłodszych członków klubu, jak również starszych zawodników. Część praktyczna uzupełniana była wypowiedziami instruktora klubu i dotyczyła historii Karate Kyokushin, a przede wszystkim pozytywnych aspektów płynących z uprawiania tej sztuki walki. Miejmy nadzieję, że powyższa prezentacja w pozytywny sposób wpłynie na propagowanie sztuki Karate Kyokushin w tym rejonie.

Przyjaciele klubu: