Wręczenie umów, 25.04.2017 roku

W dniu 25 kwietnia br. z rąk Burmistrza Szydłowca Pana Artura Ludew, organizacja nasza odebrała umowę wraz z dotacją w wysokości 1. 500, 00 złotych na realizację zadania publicznego "Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec". Serdecznie dziękujemy.

Przyjaciele klubu: