Ratownik

W dniu 3 lipca 2016 roku przed Komisją Egzaminacyjną, Kuba złożył egzamin kończący kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy uzyskując tytuł ratownika. (Zaświadczenie Nr: KPP/2016/01/18). Serdecznie gratulujemy OSU!!!

Przyjaciele klubu: