WRĘCZENIE UMÓW, SZYDŁOWIEC 18.05.2016 ROKU

W dniu dzisiejszym w szydłowieckim ratuszu po raz kolejny odbyło się uroczyste wręczenie przez Burmistrza Szydłowca pana Artura Ludew i pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi panią Jadwigę Kopycką, umów na realizację zadań publicznych przez Stowarzyszenia, Fundacji i kluby sportowe. Organizacja nasza otrzymała dotacje w wysokości 2.000 złotych na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w formie I Otwartej Letniej Akademii Kyokushin Karate Matsushima Polska pod hasłem: "KARATE KYOKUSHIN MOSTEM DLA POKOLEŃ" i 4.000 złotych na zorganizowanie XI Otwartego obozy szkoleniowo-wypoczynkowego Kyokushin Karate Matsushima Polska pod hasłem: "IDĄC DROGĄ KARATE - STAJEMY SIĘ LEPSZYMI LUDŹMI". Serdecznie dziękujemy.  

Przyjaciele klubu: